Klapband is te voorkomen
Het is het schrikbeeld voor iedere automobilist: een klapband. U verkeert op dat moment in een gevaarlijke situatie, zowel voor uzelf als voor uw medeweggebruikers. Hoe voorkomt u een klapband ? En hoe is de schade door een klapband verzekerd?

Klapband is te voorkomenVolgens onderzoek uit 2013 van bandenspecialist VACO, rijdt 41% van de automobilisten met tenminste één band die beschadigd of versleten is. Bij 9% komt daardoor zelfs de verkeersveiligheid in gevaar. En volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wordt ongeveer 1 procent van de ongevallen veroorzaakt door slechte banden. Een van de risico’s van beschadigde banden is dat ze gemakkelijker klappen.

Hoe voorkomt u een klapband?

  1. Controleer regelmatig of uw banden de juiste spanning hebben. Te lage bandenspanning vervormt de band dusdanig dat de lucht erin erg warm wordt, uitzet en een uitweg zoekt. Gevolg: klapband.
  2. Vervang oude banden op tijd. Uw banden slijten waardoor ze niet langer de wettelijke minimale profieldiepte hebben. Ook hebben veel banden droogtescheurtjes, veroorzaakt door zonlicht en ouderdom. Een oude band heeft dus zwakke plekken en kan gemakkelijk klappen bij zware belasting. Als vuistregel geldt dat u uw banden eens in de 5 à 6 jaar vervangt.
  3. Laat uw autoband controleren na een incident, bijvoorbeeld als u een stoeprand heeft geraakt of als u met slippende banden heeft geremd. Het karkas van de band kan dan beschadigd worden en dit verhoogt de kans op een klapband.

Schade aan eigen of andermans auto
In het gunstigste geval heeft u bij een klapband geen noemenswaardige schade, afgezien van de band zelf. Deze schade is niet gedekt met een WA-verzekering of een beperkt cascoverzekering, maar alleen met een allrisk verzekering. Ook als u door de klapband ergens tegen aan rijdt en uw auto daardoor beschadigd raakt, wordt dit gezien als schade die u zelf heeft veroorzaakt. U krijgt dan alleen een vergoeding met een allrisk verzekering. Vindt er als gevolg van een klapband een aanrijding plaats met een andere auto, dan wordt de schade aan die auto wél vergoedt door de WA-verzekering.

Schadevrije jaren
Zowel de schade-uitkering voor uw eigen auto als die voor andermans auto, hebben gevolgen voor de opgebouwde schadevrije jaren en dus voor uw premie. Het loont daarom de moeite om te berekenen of het claimen van de schade opweegt tegen de premieverhoging.

Bent u goed verzekerd?
Het is raadzaam om van tijd tot tijd te bekijken of uw auto nog goed verzekerd is, gelet op de leeftijd van de auto en het gebruik. Wij bespreken ook welke soorten schade u zelf bereid bent te betalen en welke u liever verzekerd wilt zien. Neem contact op met ons kantoor.(10-07-2018)