Aandacht voor uw overlijdensrisicoverzekering
Misschien heeft u ooit via ons een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Daarmee hebben uw nabestaanden meer financiële zekerheid als u overlijdt. Nu zijn de premies van de overlijdensrisicoverzekeringen de laatste jaren gedaald. Heeft dat gevolgen voor u?

Aandacht voor uw overlijdensrisicoverzekeringAls u ziet dat premies voor de overlijdensrisicoverzekeringen gedaald zijn, vraagt u zich misschien af of u niet te veel betaalt. Die vraag kan niet zonder meer met ´ja´ beantwoord worden. Want uw premie hangt onder meer af van uw gezondheidsrisico´s. Omdat u ouder geworden bent, kunnen die gezondheidsrisico´s verslechterd zijn. Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij uit of de premie van uw overlijdensrisicoverzekering in uw situatie kan worden aangepast. Wij laten u dan vooraf weten of aan die aanpassing kosten verbonden zijn.

Dekking aanpassen?
Als het al geruime tijd geleden is dat u uw verzekering heeft afgesloten, heeft u misschien niet alleen vragen over de premie, maar ook over de dekking. Voldoet de verzekering nog aan uw behoeften? Als de verwachte financiële situatie van uw nabestaanden sterk verbeterd of verslechterd is, kan dat een reden zijn om het verzekerde bedrag aan te passen. Ook de looptijd van de verzekering en de vraag of de uitkering gelijk blijft of geïndexeerd wordt, moet wellicht opnieuw besproken worden.

Nieuw advies
Wij kunnen met u bespreken of uw overlijdensrisicoverzekering op dit moment op de juiste wijze is ingevuld. In dat geval gaat u een nieuw adviestraject in. Aan een dergelijk nieuw traject zijn wel kosten verbonden. Sinds 2013 betaalt u voor advies over levensverzekeringen namelijk rechtstreeks aan ons. Wij mogen voor die producten geen provisie meer ontvangen. Uiteraard maken wij vooraf inzichtelijk wat de kosten zijn als u een nieuw adviestraject ingaat.

Gezondheidsverklaring
Wilt u een andere overlijdensrisicoverzekering afsluiten, realiseer u dan bovendien dat u opnieuw een gezondheidsverklaring in moet vullen. Uw gezondheidssituatie wordt dan opnieuw beoordeeld door een medisch adviseur en dit oordeel wordt meegewogen in het acceptatietraject. Als het risico te groot gevonden wordt, kan de verzekeraar u weigeren of speciale voorwaarden stellen. Wij bespreken daarom eerst met u of een overstap naar een andere verzekering de moeite waard is en of de voordelen opwegen tegen de kosten die u maakt.

Voorkom financiële problemen
Aandacht voor de financiën van uw nabestaanden is en blijft belangrijk. Goed dus om weer eens te kijken naar uw overlijdensrisicoverzekering. Heeft u nog helemaal niets geregeld voor uw nabestaanden, kom dan eens praten over de mogelijkheden om financiële problemen te voorkomen. Neem contact met ons op.(12-02-2019)